Мал эмнэлэг үржлийн газар

“Монгол улсад үржүүлж буй баталгаажсан үүлдэр, омгийн малын танилцуулга гаргав.
2017 оны 10-р сарын 12, Пүрэв гариг, 10:25

Монгол улсын хэмжээнд тус тусын онцлог, өвөрмөц шинж тэмдэг бүхий нийт 45 баталгаажсан үүлдэр, омгийн малыг өсгөн үржүүлж байна. Эдгээр үүлдэр, омгийн мал нь Монгол улсын нутаг дэвсгэрт харьцангуй жигд тархалттай байдаг боловч тодорхой  ашиг шимийн чиглэл, онцлогоос шалтгаалан өөр, өөр бүс нутагт цөм сүрэг нь үржүүлэгдэж байна.

Малын төрлөөр авч үзвэл адууны 4, тэмээний 4, үхрийн 4, хонины 22, ямааны 11 үүлдэр, омгийн малыг Монгол улсын хэмжээнд бие даасан үүлдэр, омгоор баталгаажуулсан байдаг бөгөөд малчид, мал аж ахуй эрхлэгч аж ахуй нэгжүүдэд гарын авлага танилцуулга болгон хүргүүлэх зорилгоор Мал эмнэлэг, үржлийн газрын Малын үржлийн хэлтэс, Хөдөө аж ахуйн маркетинг төсөлтэй хамтран боловсруулж хэвлүүлэн орон нутагт хүргүүллээ.

Дэлгэрэнгүй...
 
ГАХАЙН СОНГОМОЛ МЯЛЗАН ӨВЧНИЙ СТАТУС
2017 оны 10-р сарын 09, Даваа гариг, 10:30

Дэлхийн мал амьтны эрүүл мэндийн байгууллага (ДМАЭМБ)-ын 85 дугаар чуулганы үеэр гахайн сонгомол мялзан өвчнөөр эрүүл орны жагсаалтыг шинэчилсэн.

 

 ГАХАЙН СОНГОМОЛ МЯЛЗАН ӨВЧНӨӨР ЭРҮҮЛ ОРНЫ ЖАГСААЛТ

ДМАЭМБ-ын 29 дүгээр тогтоол

(ДМАЭМБ-ын 85 дугаар ерөнхий чуулган, 2017 оны 05 дугаар сард шинэчилэн баталсан)

Хуурай газрын мал амьтны эрүүл мэндийн кодын 15.2 дах хэсэгт заасаны дагуу гахайн сонгомол мялзан өвчнөөр эрүүл орны статусыг олгодог.

Aвстрали

Франц

Mексик

Румыни

Австри

Германи

Нидерланд

Словак

Бельги

Унгар

Шинэ Каледони

Словения

Канад

Ирланд

Шинэ Зеланд

испани

Чили

Итали

Норвеги

Швед

Чех

Япон

Парагвай

Швейцари

Дани

Лихтенштейн

Польши

Их Британи

Финланд

Люксембург

Португал

АНУ

 

Дэлгэрэнгүй...
 
.“МОНГОЛ, ОХУ-ЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН II ДАХ ФОРУМ”, “МОНГОЛ УЛС-ЕВРО АЗИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХОЛБОО – 2017” УУЛЗАЛТ БОЛОВ.
2017 оны 10-р сарын 05, Пүрэв гариг, 00:51

 "Монгол, Оросын Хамтын ажиллагаа -2017" эдийн засгийн II удаагийн чуулга, “Монгол улс-Евро Азийн эдийн засгийн холбоо – 2017” цувралт арга хэмжээ 2017 оны 10 дугаар сарын 03-04-ний өдрүүдэд Монгол Улсад зохион байгуулагдаж байна. Чуулга уулзалтын хүрээнд "Хөдөө аж ахуй, газар тариалангийн салбарын хамтын ажиллагаа" болон “Техникийн зохицуулалт, эрүүл ахуй, ургамлын хорио цээр ба мал эмнэлгийн хамтын ажиллагааны хэтийн төлөв” дугуй ширээний уулзалт, салбар хуралдаан тус тус болсон. Уулзалтын хүрээнд ЗГХА Мал эмнэлэг, үржлийн газраас ОХУ-тай хамтран хэрэгжүүлж байгаа “Мал эрүүлжүүлэх төсөл”-ийн I дэх үе шатанд хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа, үр дүн, II дах шатны хэрэгжилтийн явц болон цаашид авах арга хэмжээний талаар мэдээлэл хийсэн. Одоогийн байдлаар нийт 2,6 сая тун вакцин нийлүүлэгдсэн ба вакцин тарьсаны дараах хяналт шинжилгээ хийх арга зүй, дээжний тоог харилцан тохиролцож 10 дугаар сард багтаан хамтран хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна.

 

Дэлгэрэнгүй...
 
ДМАЭМБ-ЫН ГИШҮҮН ОРНУУДЫН ҮХРИЙН ТАРХИ САРХИАГТАХ ӨВЧНИЙ ЭРСДЛИЙН СТАТУСЫГ ШИНЭЧЛЭВ.
2017 оны 10-р сарын 03, Мягмар гариг, 01:39

 

Энэ оны 05 дугаар сарын сүүлчээр болсон Дэлхийн мал амьтны эрүүл мэндийн байгууллага (ДМАЭМБ)-ын 85 дугаар чуулганы үеэр үхрийн цээж өвчнөөр эрүүл орны жагсаалтыг шинэчилсэн байна. Өнгөрсөн 2016 оны жагсаалтыг http://dvab.gov.mn/index.php?option=com_content&view=article&id=535:2016-06-19-23-22-29&catid=39:2013-11-22-00-09-37&Itemid=80 хэсгээс харах боломжтой.

 

Дэлгэрэнгүй...
 
АДУУНЫ АФРИКЫН ТАХАЛ ӨВЧНӨӨР ЭРҮҮЛ ОРНУУД
2017 оны 9-р сарын 29, Баасан гариг, 08:48

 

 

 

 

Дэлхийн мал амьтны эрүүл мэндийн байгууллага (ДМАЭМБ)-ын 85 дугаар чуулганы үеэр адууны Африкын тахлаар эрүүл орны жагсаалтыг шинэчилсэн байна.

Дэлгэрэнгүй...
 
БОГ МАЛЫН МЯЛЗАН ӨВЧНӨӨР ТАЙВАН ОРНУУД БОЛОН БҮС
2017 оны 9-р сарын 27, Лхагва гариг, 01:25

Дэлхийн мал амьтны эрүүл мэндийн байгууллага (ДМАЭМБ)-ын 85 дугаар чуулганы үеэр бог малын мялзангаар эрүүл орны жагсаалтыг шинэчилсэн байна. 

 

Дэлгэрэнгүй...
 
“Мал ангилах заавар”-ыг шинэчлэн боловсруулав
2017 оны 9-р сарын 25, Даваа гариг, 12:22

Баталгаажсан үүлдэр омгийн малын чанар, ашиг шимийн түвшинг тогтоон цөм сүрэг бүрдүүлэх, үржлийн ажлыг мэргэжлийн түвшинд мэргэшсэн  шинжээчдийн багаар гүйцэтгүүлэх зорилгоор мал ангилалтын зааврыг шинэчлэн боловсруулав. ХХААХҮСайдын 2017 оны А/71 дүгээр тушаалаар баталсан “Мал ангилах заавар”-ыг Хөдөө аж ахуйн маркетинг төсөлтэй байгуулсан хамтын ажиллагааны санамж бичгийн хүрээнд хэвлүүлэн орон нутагт хүргүүллээ

 

Дэлгэрэнгүй...
 
Малын гоц халдварт өвчний дэгдэлтийн судалгааны сургагч бэлтгэх сургалт боллоо.
2017 оны 9-р сарын 18, Даваа гариг, 02:25

Монгол Улсын Засгийн газар болон НҮБ-ын Хүнс, хөдөө аж ахуйн байгууллага нь мал аж ахуйн салбарын тогтвортой байдал, бүтээмжийг нэмэгдүүлэх гол түлхүүрийг малын хил дамнасан халдварт өвчинтэй тэмцэх мал эмнэлэгийн салбарын чадавхийг сайжруулах асуудал гэж тодорхойлон, шүлхий, бог малын мялзан, хонь, ямааны цэцэг зэрэг хил дамнасан гоц халдварт өвчний дэгдэлтийн судалгааг хийх чадавхийг нэн түрүүнд сайжруулах шаардлагатай гэж үзсэн. 

Европын холбооны шүлхий өвчинтэй тэмцэх комисс (ЕХШӨТК) нь шүлхий өвчингүй - эрүүл болон голомттой улс орнуудад урьдчилан сэргийлэх, дэгдэлт гарсан тохиолдолд бэлэн байдлыг хангах, тэмцэх сургалтыг зохион байгуулдаг баялаг туршлагатай НҮБ-ын ХХААБ-ын тусгай комисс бөгөөд одоогоор шүлхий өвчний дэгдэлтийн үеийн “Real-Time Training” буюу бодит цаг хугацааны дадлагад суурилсан сургалтыг 60 гаруй улсад зохион байгуулсан байна. ЕХШӨТК малын эмч нарын сургалтад цахим сургалт гэх сургалтын шинэлэг арга техникүүдийг ашиглахаас гадна сургагч бэлтгэхэд ихээхэн ач холбогдол өгдөг.

 Тус комиссын зохион байгуулдаг сургалтыг Монгол улсад 2017 оны 09 дүгээр сарын 11-15-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо төв болон малын хил дамнасан гоц халдварт өвчний идэвхтэй голомттой, эрсдэл өндөртэй аймгуудаас нийт 18 малын эмчийг хамруулан НҮБ-ын Хүнс, хөдөө аж ахуйн байгууллагын дэмжлэгтэйгээр хийлээ. Сургалтаар малын хил дамнасан гоц халдварт өвчний дэгдэлтийн үеийн судалгааг орон нутагт удирдан зохион байгуулах бүсийн сургагч нарыг бэлтгэх замаар малын гоц халдварт өвчинтэй тэмцэх үндэсний чадавхийг бэхжүүлэх юм. Бэлтгэгдсэн сургагч нар нь сургалтаас олж авсан мэдлэгийг бусдад хэрхэн дамжуулах арга техникт мөн суралцлаа.  

 

 

Дэлгэрэнгүй...
 


Хуудас 1 -с 36
This folder doesn't exsits.

Та энд байна : Нүүр хуудас

Малч ухаан нэвтрүүлэг

Шүлхий өвчин, түүний эдийн засагт учруулах шууд болон шууд бус хохирол, тэмцэх арга хэмжээний дэлхий дахины чиг хандлага
Шүлхий өвчнөөр тайван бүс байгуулах үндэслэл, түүний нийгэм эдийн засгийн ач холбогдол
Шүлхийтэй тэмцэх сэргийлэх талаар Монгол улсын Засгийн газраас баримтлаж байгаа стратеги, үйл ажиллагааны хэрэгжилт Шүлхий өвчний оношлогоо, Монгол улс дахь оношлогооны чадавхи
 
Монгол улсын малын гавъяат эмч П.Доржсүрэн ЗГХА--МЭҮГ-ын ерөнхий эпидемилогич Ц.Пүрэвхүү ЗГХА--МЭҮГ-ын ерөнхий эпидемилогич Ц.Пүрэвхүү УМЭАЦТЛ-ын вируслогич эмч Ө.Гэрэлмаа