• Утас
  • (976) 5126-1601
  • Ажлын Цаг : Даваа - Баасан , 08:30 - 16:30

ЗООНОЗ ӨВЧНӨӨС НИЙГМИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙГ ХАМГААЛАХ ХАМТАРСАН ЗӨВЛӨЛИЙН АЖИЛЛАЖ ЖУРАМ


Зооноз өвчний нийгмийн эрүүл мэндийг хамгаалах хамтарсан зөвлөлийн ажиллах журмын төслийг энд дарж үзнэ үү

Санал хүлээн авах албан тушаалтан: 

Мал эмнэлэг, үржлийн газрын мэргэжилтэн С.Ганзориг, утас 261640, цахим хаяг: ganzorig@dvab.gov.mn 

Төсөлтэй холбоотой саналыг хүлээн авагчийн цахим шуудангаар эсвэл бичгээр 2018 оны 4 дүгээр сарын 29-ны дотор ирүүлнэ үү.


  • Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг
  • Утас: + (976) 51261601
  • Факс: + (976) 51261601
  • И-Майл: -
Copyright © 2018 | Мал эмнэлэг, үржлийн газар.