• Утас
  • (976) 5126-1601
  • Ажлын Цаг : Даваа - Баасан , 08:30 - 16:30

ҮРЖЛИЙН МАЛД ХЯНАН МАГАДЛАГАА ХИЙХ, БАТАЛГААЖУУЛАХ, ҮҮЛДЭРЛЭГ БАЙДЛЫГ ТОДОРХОЙЛОХ, ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ


Үржлийн малд хянан магадлагаа хийх, баталгаажуулах, үүлдэрлэг байдлыг тодорхойлох, хяналт тавих журмын төслийг энд дарж үзнэ үү

Санал хүлээн авах албан тушаалтан:

 Засгийн газрын 9/А байр Мал эмнэлэг үржлийн газар, Малын үржлийн хэлтсийн дарга Д.Батсүрэн, утас: 261644, цахим хаяг: batsuren@dvab.gov.mn, ХХААХҮЯ-ны Бодлого төлөвлөлтийн газрын ахлах мэргэжилтэн Г.Сувдаа, утас: 260709, цахим хаяг:suvdaa@mofa.gov.mn. 

Төсөлтэй холбоотой саналыг хүлээн авагчийн цахим шуудангаар эсвэл бичгээр 2018 оны 05 дугаар сарын 26 - ны дотор ирүүлнэ үү.


  • Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг
  • Утас: + (976) 51261601
  • Факс: + (976) 51261601
  • И-Майл: -
Copyright © 2018 | Мал эмнэлэг, үржлийн газар.