• Утас
  • (976) 5126-1601
  • Ажлын Цаг : Даваа - Баасан , 08:30 - 16:30

Малчин өрхИЙГ үндэсний үйлдвэрЛЭГЧЭЭР БҮРТГЭХ, ГЭРЧИЛГЭЭ, БАТАЛГААНЫ ТЭМДЭГ ОЛГОХ, ХЭРЭГЛЭХ


Малчин өрхийг үндэсний үйлдвэрлэгчээр бүртгэх, гэрчилгээ, баталгааны тэмдэг олгох, хэрэглэх  журмын төслийг энд дарж үзнэ үү

Санал хүлээн авах албан тушаалтан:

 Засгийн газрын 9/А байр Мал эмнэлэг үржлийн газар, Малын үржлийн хэлтсийн дарга Д.Батсүрэн, утас: 261644, цахим хаяг: batsuren@dvab.gov.mn, Малын үржлийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн П.Баясгалан, утас: 261644, цахим хаяг: bayasgalan@dvab.gov.mn

Төсөлтэй холбоотой саналыг хүлээн авагчийн цахим шуудангаар эсвэл бичгээр 2018 оны 06 дугаар сарын 05 - ны дотор ирүүлнэ үү.


  • Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг
  • Утас: + (976) 51261601
  • Факс: + (976) 51261601
  • И-Майл: -
Copyright © 2018 | Мал эмнэлэг, үржлийн газар.