• Утас
  • (976) 5126-1601
  • Ажлын Цаг : Даваа - Баасан , 08:30 - 16:30

Малчинд мэргэжлийн үнэмлэх, энгэрийн Тэмдэг олгох, хэрэглэх журам


Малчинд мэргэжлийн үнэмлэх, энгэрийн тэмдэг олгох, хэрэглэх  журмын төслийг энд дарж үзнэ үү

Санал хүлээн авах албан тушаалтан:

 Засгийн газрын 9/А байр Мал эмнэлэг үржлийн газар, Малын үржлийн хэлтсийн дарга Д.Батсүрэн, утас: 261644, цахим хаяг: batsuren@dvab.gov.mn, Малын үржлийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн П.Баясгалан, утас: 261644, цахим хаяг: bayasgalan@dvab.gov.mn

Төсөлтэй холбоотой саналыг хүлээн авагчийн цахим шуудангаар эсвэл бичгээр 2018 оны 05 дугаар сарын 30 - ны дотор ирүүлнэ үү.


  • Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг
  • Утас: + (976) 51261601
  • Факс: + (976) 51261601
  • И-Майл: -
Copyright © 2018 | Мал эмнэлэг, үржлийн газар.