• Утас
  • (976) 5126-1601
  • Ажлын Цаг : Даваа - Баасан , 08:30 - 16:30

Гойд ашиг шимт мал шалгаруулах, улсын үржлийн малын дэвтэр хөтлөх журам


Гойд ашиг шимт мал шалгаруулах, улсын үржлийн малын дэвтэр хөтлөх журмын энд дарж үзнэ үү.

Санал хүлээн авах албан тушаалтан:

 Засгийн газрын 9/А байр Мал эмнэлэг үржлийн газар, Малын үржлийн хэлтсийн мэргэжилтэн В.Санчир, утас: 261644, цахим хаяг: sanchir@dvab.gov.mn

Төсөлтэй холбоотой саналыг хүлээн авагчийн цахим шуудангаар эсвэл бичгээр 2018 оны 06 дугаар сарын 17 - ны дотор ирүүлнэ үү.


  • Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг
  • Утас: + (976) 51261601
  • Факс: + (976) 51261601
  • И-Майл: -
Copyright © 2018 | Мал эмнэлэг, үржлийн газар.