• Утас
  • (976) 5126-1601
  • Ажлын Цаг : Даваа - Баасан , 08:30 - 16:30

ҮРЖЛИЙН МАЛЫН ҮЗЭСГЭЛЭН ХУДАЛДААГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТЕХНОЛОГИЙН ЖУРАМ”


Үржлийн малын үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулах технологийн журмын төслийг энд дарж үзнэ үү

Санал хүлээн авах албан тушаалтан:

 Засгийн газрын 9/А байр Мал эмнэлэг үржлийн газар, Малын үржлийн хэлтсийн мэргэжилтэн Ц.Түмэнбаяр, утас: 261644, цахим хаяг: tumenbayar@dvab.gov.mn

Төсөлтэй холбоотой саналыг хүлээн авагчийн цахим шуудангаар эсвэл бичгээр 2018 оны 08 дугаар сарын 05 - ны дотор ирүүлнэ үү.


  • Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг
  • Утас: + (976) 51261601
  • Факс: + (976) 51261601
  • И-Майл: -
Copyright © 2018 | Мал эмнэлэг, үржлийн газар.