• Утас
  • (976) 5126-1601
  • Ажлын Цаг : Даваа - Баасан , 08:30 - 16:30

Мал ээмэглэх заавар


Мал ээмэглэх зааврын төслийг энд дарж үзнэ үү.

Санал хүлээн авах албан тушаалтан:

 Засгийн газрын 9/А байр Мал эмнэлэг үржлийн газар, Малын үржлийн хэлтсийн мэргэжилтэн Л.Даваасүрэн, утас: 261642, цахим хаяг: dhl_88@yahoo.com,  Малын үржлийн хэлтсийн  мэргэжилтэн О.Номинболор, утас: 261642, цахим хаяг: nominbolor@dvab.gov.mn

Төсөлтэй холбоотой саналыг хүлээн авагчийн цахим шуудангаар эсвэл бичгээр 2018 оны 06 дугаар сарын 22 - ны дотор ирүүлнэ үү.


  • Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг
  • Утас: + (976) 51261601
  • Факс: + (976) 51261601
  • И-Майл: -
Copyright © 2018 | Мал эмнэлэг, үржлийн газар.