Мал эмнэлэг үржлийн газар

МОНГОЛ УЛСААС БҮГД НАЙРАМДАХ СОЦИАЛИСТ ВЬЕТНАМ УЛСАД САЛАА ТУУРАЙТАН МАЛЫН ДУЛААНЫ АРГААР БОЛОВСРУУЛСАН МАХ, МАХАН БҮТЭЭГДЭХҮҮН ЭКСПОРТЛОХТОЙ ХОЛБОГДСОН ХЯНАЛТ, ХОРИО ЦЭЭР, МАЛ ЭМНЭЛЭГ АРИУН ЦЭВРИЙН ШААРДЛАГЫН ТУХАЙ ПРОТОКОЛ
2013 оны 12-р сарын 02, Даваа гариг, 03:02

Албан бус орчуулга

Монгол Улсын Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн  яам  /цаашид Монголын Тал гэх/, БНСВУ-ын Хөдөө аж ахуй, хөдөөгийн хөгжлийн яам /цаашид Вьетнамын  Тал гэх/ Монгол Улсаас Бүгд Найрамдах Социалист Вьетнам Улс (БНСВУ)-д салаа туурайтан малын дулааны аргаар боловсруулсан мах, махан бүтээгдэхүүн экспортлохтой холбогдсон хяналт, хорио цээр, мал эмнэлэг ариун цэврийн шаардлагын талаархи асуудлыг нөхөрсөгөөр хэлэлцэн дараах зүйлсийг тохиролцов. Үүнд:

Дэлгэрэнгүй...
 
МАЛЫГ БҮРТГЭХ, МЭДЭЭЛЛИЙН НЭГДСЭН САН БҮРДҮҮЛЭХ ТУХАЙ” ЖУРАМ
2013 оны 12-р сарын 02, Даваа гариг, 03:03

Монгол улсад үржүүлж байгаа малыг ялган тэмдэглэх, тэдгээрийн удам гарваль, ашиг шим, үржил, эрүүл мэндийн үзүүлэлтүүдийг бүртгэлд авах, шилжилт хөдөлгөөнийг хянах, бүртгэлийн анхан шатны өгөгдлийг мэдээллийн нэгдсэн санд оруулах, боловсруулах, дамжуулах, ашиглах зэргээр мал, тэдгээрийн гаралтай бүтээгдэхүүний хүнсний аюулгүй байдлын баталгааг бүртгэлээр дамжуулан хянах, тодорхойлохтой холбогдон үүсэх харилцааг зохицуулахад энэхүү журмын зорилго оршино.

PDF хувилбар унших

 
Бруцеллёзын халдвар авсан үед ямар шинж тэмдэг илрэх вэ?
2013 оны 12-р сарын 23, Даваа гариг, 07:04
 
МАЛЫН БРУЦЕЛЛЁЗООС СЭРГИЙЛЭХ ВАКЦИНЖУУЛАЛТЫН АЖЛЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭД МАЛЫН ЭМЧ ТАНЫ АНХААРАХ ЗҮЙЛС
2013 оны 12-р сарын 23, Даваа гариг, 06:58
 
 
Бэлчээрийн мал аж ахуйтай Монгол орны нөхцөлд бруцеллёзтойтэмцэх тухай ГАРЫН АВЛАГА
2013 оны 12-р сарын 23, Даваа гариг, 07:02
 
БРУЦЕЛЛЁЗ ӨВЧНӨӨС СЭРГИЙЛЬЕ
2013 оны 12-р сарын 23, Даваа гариг, 07:03
 
БИОАЮУЛТАЙ ИЛГЭЭМЖ, БИОБЭЛДМЭЛИЙГ ТЭЭВЭРЛЭХ ЖУРАМ
2013 оны 12-р сарын 02, Даваа гариг, 03:04
Зам, тээвэр аялал жуулчлалын сайдын 2006 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдрийн 70 тоот тушаалын хавсралт

НэгНийтлэг үндэслэл

 

1.1 Энэхүү журмын зорилго нь хилийн чанад руу болон Монгол Улсын хэмжээнд биоаюултай илгээмж, биобэлдмэлийг тээвэрлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

1.2 Энэ журмыг Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр бүх байгууллага өмчийн хэлбэр харгалзахгүйгээр мөрдөнө.
1.3 Журамд хэрэглэсэн нэр томъёог дор дурьдсан утгаар ойлгоно.

Дэлгэрэнгүй...
 
МАЛЫН ГОЦ ХАЛДВАРТ ӨВЧНИЙ ОНОШИЙГ БАТАЛГААЖУУЛАХ, ХОРИО ЦЭЭР, ХЯЗГААРЛАЛТЫН БҮС ТОГТООХ, УГ БҮСЭД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛАХ ЖУРАМ
2013 оны 12-р сарын 02, Даваа гариг, 03:04

Засгийн газрын 2008 оны 305 дугаар тогтоолын хавсралт

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

 

1. Энэхүү журам нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт мал, амьтны гоц халдварт өвчний сэжиг илэрсэн үед түүний оношийг баталгаажуулах, өвчин гарсан үед хорио цээр, хязгаарлалтын дэглэмийн бүс тогтоох, уг бүсэд үйл ажиллагаа явуулахтай холбогдон үүсэх харилцааг зохицуулахад оршино.

2. Дэлхийн амьтны эрүүл мэндийн байгууллагын “Хуурай газрын амьтны эрүүл мэндийн код”- д заасан гоц халдварт өвчний сэжиг илрэх үед өвчний эпизоотологийн судалгаа, эмнэл зүй, эмгэг хувиралтын болон лабораторийн шинжилгээний аргаар оношийг тогтооно.

Дэлгэрэнгүй...
 


Хуудас 34 -с 35
This folder doesn't exsits.

Та энд байна : Нүүр хуудас

Малч ухаан нэвтрүүлэг

Шүлхий өвчин, түүний эдийн засагт учруулах шууд болон шууд бус хохирол, тэмцэх арга хэмжээний дэлхий дахины чиг хандлага
Шүлхий өвчнөөр тайван бүс байгуулах үндэслэл, түүний нийгэм эдийн засгийн ач холбогдол
Шүлхийтэй тэмцэх сэргийлэх талаар Монгол улсын Засгийн газраас баримтлаж байгаа стратеги, үйл ажиллагааны хэрэгжилт Шүлхий өвчний оношлогоо, Монгол улс дахь оношлогооны чадавхи
 
Монгол улсын малын гавъяат эмч П.Доржсүрэн ЗГХА--МЭҮГ-ын ерөнхий эпидемилогич Ц.Пүрэвхүү ЗГХА--МЭҮГ-ын ерөнхий эпидемилогич Ц.Пүрэвхүү УМЭАЦТЛ-ын вируслогич эмч Ө.Гэрэлмаа