Мал эмнэлэг үржлийн газар

Монгол улсаас гадаад улс орнуудтай мал, амьтан тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнд тохиролцсон хэлэлцээр, санамж бичиг, мал эмнэлэг, ариун цэвэр, эрүүл мэндийн гэрчилгээ, нөхцлийн жагсаалт PDF Хэвлэх И-мэйл
Бичсэн Administrator   
2017 оны 1-р сарын 20, Баасан гариг, 00:00

ЗГХА Мал эмнэлэг, үржлийн газар нь хуулиар тогтоосон өөрийн эрхлэх ажлын хүрээнд Монгол улсаас гадаад улс орнуудтай мал, амьтан тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнд тохиролцсон хэлэлцээр, санамж бичиг, мал эмнэлэг, ариун цэвэр, эрүүл мэндийн гэрчилгээ, нөхцлийг харилцан тохиролцоход оролцдог болно. Өнгөрсөн 2012 оноос хойш жил бүр тохиролцсон баримт бичгийн жагсаалтыг олон нийтэд хүргэдэг болсон.

 МОНГОЛ УЛСААС ГАДААД УЛС ОРНУУДТАЙ  МАЛ, АМЬТАН ТЭДГЭЭРИЙН ГАРАЛТАЙ ТҮҮХИЙ ЭД, БҮТЭЭГДЭХҮҮНД ТОХИРОЛЦСОН ХЭЛЭЛЦЭЭР, САНАМЖ БИЧИГ, МАЛ ЭМНЭЛЭГ, АРИУН ЦЭВЭР, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ, НӨХЦЛИЙН ЖАГСААЛТ

 

2017 оны 01 дугаар сарын 07 -ний өдрийн байдлаар

Улсын нэр

Хэлэлцээр, санамж бичиг, протоколын нэр

Огноо

1

ОХУ

Мал эмнэлгийн салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

2008.04.11

2

Мал, амьтан тэдгээрийн гаралтай бүтээгдэхүүн, тэжээлийг экспортлох, импортлох ,дамжин өнгөрүүлэх үеийн МЭАЦ-ийн болон Монгол Улс, ОХУ-ын хил орчмын бүсүүдэд хамтарсан арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх тухай Монгол Улсын ХХААЯ, ОХУ-ын яам хоорондын Протокол

3

Оросын Холбооны улсын Мал эмнэлэг, ургамлын тандалтын алба, Бүгд Найрамдах Хятад Ард улсын Хөдөө Аж ахуйн Яамны Мал эмнэлгийн алба, Монгол улсын Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Мал эмнэлэг, үржлийн алба хоорондын “Харилцан ойлголцлын Санамж бичиг”

2013.01.24

4

БНХАУ

Монгол  Улсын Засгийн газар,БНХАУ-ын Засгийн газар хооронд Мал, амьтны хорио цээр болон мал эмнэлгийн салбарт хамтран ажиллах тухай Хэлэлцээр

1994.04.29

5

Монгол Улсын ХХААЯ, БНХАУ-ын Чанар, хорио цээрийн хяналт, шалгалтын ерөнхий газрын хооронд байгуулсан БНХАУ-аас Монгол Улсад шувууны мах/өндөг экспортлох  хорио цээр, ариун цэврийн шаардлагын талаар байгуулсан Протокол

2001.07.06

6

Монгол Улсын ХХААЯ, БНХАУ-ын Чанар, хорио цээрийн хяналт, шалгалтын ерөнхий газрын хооронд БНХАУ-аас Монгол Улсад гахайн мах/өөх экспортлох  хорио цээр, ариун цэврийн шаардлагын талаар байгуулсан Протокол

7

Монгол Улсын ХХААЯ, БНХАУ-ын Чанар, хорио цээрийн хяналт, шалгалтын ерөнхий газрын  хооронд байгуулсан БНХАУ-аас Монгол Улсад үхрийн мах /махан бүтээгдэхүүн экспортлох  хорио цээр, ариун цэврийн шаардлагын талаар байгуулсан Протокол

8

Монгол Улсын ЗГХА МЭҮГ,БНХАУ-ын ХААЯ-ны Мал эмнэлгийн товчоо  хооронд Мал, амьтны эрүүл мэндийн салбарт  хамтран ажилллах тухай Санамж бичиг

2002.05.15

9

Монгол Улсын ХААЯ, БНХАУ-ын ЧХШХЦЕГхооронд БНХАУ-д адууны мах экспортлохтой холбогдсон хяналт, хорио цээр, мал эмнэлэг ариун цэврийн шаардлагын тухай Протокол

2005.05.24

10

Монгол Улсын ХХААЯ, БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Ардын засаг хооронд хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарт хамтран ажиллах Санамж бичиг

2005.12.18

11

Монгол Улсын ХААЯ, БНХАУ-ын ЧХШХЦЕГхооронд БНХАУ-д ноос, хонь, ямааны арьс, үхэр, адууны шир экспортлохтой холбогдсон хорио цээр,мал эмнэлэг, ариун цэврийн шаардлагын тухай Протокол

2005.05.24

12

Монгол Улсын ХХААЯ, БНХАУ-ын ЧХШХЦЕГхооронд БНХАУ-аас Монгол Улсад үржлийн үхэр экспортлохтой холбогдсон хорио цээр, мал эмнэлэг ариун цэврийн шаардлагын тухай Протокол

2008.06.19

13

Монгол Улсын ХХААЯ, БНХАУ-ын ЧХШХЦЕГхооронд  үржлийн болон хурдны адуу харилцан экспортлох, дамжин өнгөрүүлэхтэй холбогдсон хорио цээр, мал эмнэлэг,ариун цэврийн шаардлагын тухай Протокол

14

Монгол Улсын ХХААЯ, БНХАУ-ын ЧХШХЦЕГхооронд БНХАУ-аас Монгол Улсад үхрийн хөлдөөсөн үр  экспортлохтой холбогдсон хорио цээр, мал эмнэлэг ариун цэврийн шаардлагын тухай Протокол

15

Монгол Улсын ХХААЯ,БНХАУ-ын ЧХШХЦЕГхооронд нядалгааны адуу экспортлохтой холбогдсон хорио цээр, мал эмнэлэг ариун цэврийн шаардлагын тухай Протокол

16

Хүнсний бүтээгдэхүүний импорт, экспортын аюулгүй байдлын хамтын ажиллагааны тухай Монгол Улсын Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам болон Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Чанарын хяналт, шалгалт, хорио цээрийн ерөнхий газар хоорондын Хэлэлцээр 

2009.04.17

17

Монгол Улсын Засгийн газрын хэрэгжүүүлэгч агентлаг Улсын Мал эмнэлгийн газар, БНХАУ-ын ХААЯ-ны Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл, эрүүл мэндийн товчоо хооронд Мал эмнэлгийн талаар хамтран ажиллах тухай Протокол

2011.11.02

18

Дулааны аргаар боловсруулсан үхэр, хонь,ямааны мах, махан бүтээгдэхүүнийг Монгол Улс, БНХАУ-д экспортолж,импортлох үеийн хяналт, шалгалт, хорио цээр, мал эмнэлэг ариун цэврийн нөхцлийн тухай Монгол Улсын Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, БНХАУ-ы Чанарын хяналт, шалгалт, хорио цээрийн ерөнхий газар хоорондын Протокол

2011.10.27

19

Бүгд Найрамдах Хятад Ард улсын Хөдөө Аж ахуйн Яамны Мал эмнэлгийн алба, Оросын Холбооны улсын Мал эмнэлэг, ургамлын тандалтын алба, Монгол улсын Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Мал эмнэлэг, үржлийн алба хоорондын “Харилцан ойлголцлын санамж бичиг”

2013.01.24

20

Монгол Улсын МХЕГазар болон БНХАУ-ын Чанарын хяналт шалгалт, хорио цээрийн ерөнхий газар хооронд байгуулах БНХАУ-аас Монгол Улсад үржлийн хонь, ямаа экспортлох Санамж бичиг

2013.06.14.

21

Монгол Улсын МХЕГ болон БНХАУ-ын Чанарын хяналт, шалгалт,хорио цээрийн ерөнхий газар хооронд Монгол Улсаас БНХАУ-д адууны махан бүтээгдэхүүн экспортлох үеийн хяналт, шалгалт, хорио цээр, хамтын ажиллагааны Протокол

2015.07.08

22

Монгол Улсын МХЕГ болон БНХАУ-ын Чанарын хяналт, шалгалт,хорио цээрийн ерөнхий газар хооронд Монгол Улсаас БНХАУ-д адууны ясны гурил  экспортлох хорио цээр,ариун цэврийн шаардлагын тухай Протокол

2015.07.08

23

Дулааны аргаар боловсруулсан үхэр, хонь, ямааны мах махан бүтээгдэхүүнийг Монгол Улс, БНХАУ-д экспортлож, импортлох үеийн хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлын хамтын ажиллагааны тухай Монгол Улсын МХЕГ, БНХАУ-ын Чанарын хяналт, шалгалт, хорио цээрийн ерөнхий газар хоорондын Санамж бичиг      

2015.11.10

 

  24

Монгол Улсын Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар болон БНХАУ-ын Чанарын хяналт шалгалт, хорио цээрийн ерөнхий газар хооронд Монгол Улсаас Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсад экспортлох үхрийн махны хяналт шалгалт, хорио цээр, мал эмнэлэг, ариун цэврийн нөхцлийн тухай Протокол

2016.08.29

  25

Монгол Улсын Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар болон БНХАУ-ын Чанарын хяналт шалгалт, хорио цээрийн ерөнхий газар хооронд Монгол Улсаас Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсад экспортлох хонь, ямааны   махны хяналт шалгалт, хорио цээр, мал эмнэлэг, ариун цэврийн нөхцлийн тухай Протокол

2016.08.29

26

БНКазУлс

Мал, амьтан тэдгээрийн гаралтай бүтээгдэхүүн, түүхий эд, тэжээлийг экспортлох, импортлох, дамжин өнгөрүүлэхэд баримтлах МЭАЦ нөхцөл болон хамтарсан арга хэмжээний тухай Монгол Улсын ХААЯ-ны Мал эмнэлгийн газар, БНКазУлсын ХААЯ-ны Мал эмнэлгийн хорооны хоорондын Хэлэлцээр

1998.07.21

27

Украин Улс

Монгол Улсын ХХААЯ, Украин Улсын ХАА, үйлдвэрийн бодлогын яам хооронд Мал эмнэлгийн салбарт хамтран ажиллах тухай Хэлэлцээр

2005.04.13

28

АБНЕгипет Улс

Монгол Улсын Засгийн газар, АБНЕгипет Улсын Засгийн газар хооронд Мал эмнэлэг, хорио цээрийн салбарт хамтран ажиллах тухай харилцан ойлголцлын Санамж бичиг

2006.05.15

29

Катар Улс

Монгол Улсын Засгийн газар Катар Улсын Засгийн газар хооронд Мал эмнэлэг, хорио цээрийн салбарт хамтран ажиллах тухай харилцан ойлголцлын тухай Санамж бичиг

2007.11.29

30

БНСВУ

Монгол Улсын Засгийн газар, БНСВУ-ын Засгийн газар хооронд Мал, амьтны хорио цээр, мал эмнэлгийн салбарт хамтран ажиллах тухай Хэлэлцээр

2001.10.24

31

Монгол Улсын ХХААХҮЯ, БНСВУ-ын ХАА, хөдөөгийн хөгжлийн яам хооронд Монгол Улсаас  БНСВУ-д салаа туурайтан малын дулааны аргаар боловсруулсан мах, махан бүтээгдэхүүн, хонь,ямааны хөлдөөсөн мах  экспортлохтой холбогдсон хяналт, хорио цээр, мал эмнэлэг ариун цэврийн  шаардлагын тухай Протокол

2010.12.14

32

Монгол Улсын ХХААХҮЯ, БНСВУ-ын ХАА, хөдөөгийн хөгжлийн яам хооронд БНСВУ-д хонь, ямааны хөлдөөсөн мах  экспортлохтой холбогдсон хяналт, хорио цээр, мал эмнэлэг ариун цэврийн  шаардлагын тухай Протокол

2010.12.14

33

БНТажикистан Улс

Монгол Улсын Засгийн газар,БНТажикстан Улсын Засгийн газар хоорондын Мал эмнэлгийн салбарт хамтран ажиллах тухай Хэлэлцээр

2009.03.27

34

БНАСАУ

Монгол Улсын Засгийн газар, БНАСАУ-ын Засгийн газар хооронд малын өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, мал, амьтны хорио цээр болон мал эмнэлгийн  салбарт хамтран ажиллах тухай Хэлэлцээр

1995.06

35

БНСУ

Монгол улсын ЗГХА Мал эмнэлэг,үржлийн газар БНСУ-ын Малын бүтээгдэхүүний чанарын үнэлгээ хүрээлэнгийн хоорондох харилцан ойлголцлын Санамж бичиг

2013.07.23

36

Кувейт Улс

Мал эмнэлэг, хорио цээрийн салбарт   хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Кувейт Улсын Засгийн газар хоорондын Хэлэлцээр

2011.01.4

37

БНТурк Улс

Монгол Улсын Засгийн газар,БНТурк Улсын  Засгийн газар хоорондын Мал эмнэлгийн салбарт хамтран ажиллах тухай Хэлэлцээр

1998.03.16

38

БНПарагвай Улс

Монгол Улсын ХХААЯ, болон БНПарагвай Улсын Мал аж ахуй, хөдөө аж ахуйн яам хоорондын харилцан ойлголцолын Санамж бичиг

2006.11.29

39

Беларусь Улс

Монгол Улсын ҮХААЯ, БНБеларусь Улсын Хөдөө аж ахуй, хүнсний яам хооронд Мал эмнэлгийн салбарт хамтран ажиллах тухай харилцан ойлголцолын Санамж бичиг

2013.09.

 МОНГОЛ УЛСААС ГАДААД  УЛС ОРНУУДТАЙ МАЛ, АМЬТАН ТЭДГЭЭРИЙН ГАРАЛТАЙ ТҮҮХИЙ ЭД, БҮТЭЭГДЭХҮҮНД ТОХИРОЛЦСОН  МАЛ ЭМНЭЛЭГ, АРИУН ЦЭВЭР, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ, НӨХЦЛИЙН ЖАГСААЛТ

2017 оны 01 дугаар сарын 07-ний өдрийн байдлаар

Улсын нэр

Мал эмнэлгийн гэрчилгээний нэр

Гэрчилгээний маягт /форм/

Огноо

1

Гаалийн холбооны орнууд (Оросын Холбооны Улс , Беларусь Улс, Казахстан Улс)

Монгол Улсаас ОХУ болон Беларусь, Казахстан Улсад экспортлох үхрийн мах, дайвар бүтээгдэхүүний гэрчилгээ

Маягт  22

2013

2

Монгол Улсаас ОХУ болон  Беларусь, Казахстан Улсад экспортлох адууны мах, дайвар бүтээгдэхүүний гэрчилгээ

Маягт 25

3

Монгол Улсаас ОХУ болон Беларусь, Казахстан Улсад экспортлох  хиам, лаазалсан мах, махан бүтээгдэхүүний гэрчилгээ

Маягт 26

4

Гаалийн холбооны Беларусь, Казахстан ба Оросын Холбооны Улсын гаалийн нутаг дэвсгэр рүү экспортлож буй арьс, эвэр туурай, өлөн, хөвсгөр үслэг арьс, хонины нэхий ба хурганы түүхий эд, ноос ба ямааны ноолуур, хялгас, адууны дэл, сүүл, тахиа, галуу, нугас, бусад шувуудын өд ба сөд.

Маягт 32

5

Монгол Улсаас ОХУ  болон Беларусь, Казахстан Улсад экспортлох мал, амьтан, ургамлын гаралтай тэжээлийн гэрчилгээ

Маягт 34

6

БНХАУ

Монгол Улсад БНХАУ-аас тэжээвэр шувуу, үржлийн өндөг экспортлох мал эмнэлэг, хорио цээрийн нөхцөл

 

 

1995.10.25

7

Монгол Улсад БНХАУ-аас үржлийн гахай экспортлох мал эмнэлэг, хорио цээрийн нөхцөл

 

8

БНХАУ-д Монгол Улсаас нядалгааны зориулалтын үхэр экспортлох мал эмнэлэг, хорио цээрийн нөхцөл

 

9

БНХАУ-д Монгол Улсаас нядалгааны зориулалтын хонь, ямаа оруулахад халдвараас сэргийлэх ариун цэврийн нөхцөл

 

 

10

Монгол Улсын МХЕГ болон БНХАУ-ын Чанарын хяналт шалгалт, хорио цээрийн ерөнхий газар хооронд БНХАУ-аас Монгол Улсад экспортлох үржлийн хонь, ямааны эрүүл мэндийн гэрчилгээ

 

2013.06.14.

11

Монгол Улсаас БНХАУ-д экспортлох адууны маханд олгох мал эмнэлэг ариун цэврийн гэрчилгээ

 

2010

12

БНХАУ-д экспортлох дулааны аргаар боловсруулсан үхэр, хонь, ямааны махан бүтээгдэхүүнд олгох Мал эмнэлгийн гэрчилгээ

 

2015.11.10

13

БНСУ

БНСУ-аас Монгол Улсад экспортлох гахайн мах, махан бүтээгдэхүүний эрүүл мэндийн гэрчилгээ

 

2014

14

БНЧех Улс

Чех Улсаас Монгол Улсад экспортлох шувууны мах, махан бүтээгдэхүүний мал эмнэлгийн гэрчилгээ

 

2014.03.10

15

Чех Улсаас Монгол Улсад экспортлох гахайн мах, махан бүтээгдэхүүний мал эмнэлгийн гэрчилгээ

 

2013.04.05

16

Австрали Улс

Австрали Улсаас Монгол Улсад экспортлох  үхрийн үрийн эрүүл мэндийн нөхцөл

 

2011.11.29

17

Австрали Улсаас Монгол Улсад экспортлох  үхрийн  хөврөл үрийн эрүүл мэндийн нөхцөл

 

2011.11.29

18

Австрали Улсаас Монгол Улсад экспортлох  хонины  үрийн эрүүл мэндийн нөхцөл

 

2011.11.29

19

Австрали Улсаас Монгол Улсад экспортлох  хонины хөврөл  үрийн эрүүл мэндийн нөхцөл

 

2011.11.29

20

Словак Улс

Словак Улсаас Монгол Улсад экспортлох үржлийн болон хэрэглээний үхрийн мал эмнэлгийн гэрчилгээ

14-SVPS-006

2014.06.04.

21

Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улс /ХБНГУ/

Монгол Улсад импортлох үржлийн үхрийн эрүүл мэндийн мал эмнэлгийн гэрчилгээ

 

2013

22

 

Исламын БНИран Улс

Монгол Улсаас Исламын БНИран Улсад хонины  хөлдөөсөн болон сэврээсэн мах  экспортлох үеийн  хорио цээр,  МЭАЦ-ийн шаардлага

 

 

2011.10.

23

Киргиз Улс

Монгол Улсаас Киргиз Улсад мах, махан бүтээгдэхүүн экспортлох үеийн хорио цээр, МЭАЦ-ийн шаардлага

 

2011.09

24

Япон Улс

Монгол Улсаас Япон Улсад дулааны аргаар боловсруулсан салаа туурайтан амьтдын мах, түүгээр бэлтгэсэн бүтээгдэхүүнийг экспортлоход тавигдах мал, амьтны эрүүл мэндийн шаардлага

 

2009.11.13

25

Монгол Улсаас Япон Улсад экспортлох халуун уураар боловсруулсан мах, махан бүтээгдэхүүний ариун цэврийн гэрчилгээ

 

2009.11.13

26

Япон Улсын ХАА, ой, загас агнуурын яамтай  Монгол Улсаас Япон Улсад экспортлох салаа туурайтан малын өлөн гэдэсний мал, амьтны эрүүл мэндийн шаардлагыг тохиролцох ажлыг 2016.12.06-ний өдрөөс  эхлүүлсэн байна.

 

 

27

Франц Улс

Франц Улсаас Монгол Улсад экспортлох үржлийн үхрийн эрүүл мэндийн гэрчилгээ

 

2012.02

28

Франц Улсаас Монгол Улсад экспортлох үржлийн хонь, ямааны эрүүл мэндийн гэрчилгээ

 

 

2013.03

29

Франц Улсаас Монгол Улсад экспортлох үржлийн хэрэглээний болон хурдны адууны мал эмнэлгийн гэрчилгээ

MNBVA AVR16

2013.09

30

Франц Улсын ХХАА, ойн яамны хүсэлтийн дагуу тус Улсаас Монгол Улсад экспортлох үржлийн үхрийн эрүүл мэндийн  гэрчилгээг шинэчлэх ажлыг 2016.05.20-ны өдрөөс эхлүүлсэн.

 

31

БНУнгар Улс

БНУнгар Улсаас  Монгол Улсад экспортлох нөөшилсөн мах, хиам болон бусад төрлийн махан бүтээгдэхүүний мал эмнэлгийн гэрчилгээ

 

2013.3.22

32

Канад Улс

Монгол Улсад  экспортлох үхрийн үрийн      мал эмнэлгийн гэрчилгээ

HA2409

2008.01.16.

33

Монгол Улсад  үхрийн хөврөл үр экспортлох   мал эмнэлгийн гэрчилгээ

HA 2410

2008.01.16.

34

Монгол Улсад экспортлох гахайны эрүүл мэнд, мал эмнэлгийн гэрчилгээ

HA 2492

2009.03.13

35

Монгол Улсад хонь, ямааны үр  экспортлох мал эмнэлгийн гэрчилгээ

HA 2488

2009.03.10

36

Монгол Улсад экспортлох үхрийн эрүүл мэнд, мал эмнэлгийн гэрчилгээ

HA 2487

2009.04.22

37

Монгол Улсад экспортлох үржлийн өндөг болон  хоногийн настай дэгдээхэйн эрүүл мэнд мал эмнэлгийн гэрчилгээ

HA 2507

2009.03.19

38

Монгол Улсад  гахайн үр экспортлох    мал эмнэлгийн гэрчилгээ

HA 2493

2009.03.13

39

Монгол Улсад  бугын цусан эвэр экспортлох мал эмнэлгийн гэрчилгээ

HA 2518

2011.01.13

40

Монгол Улсад экспортлох  адууны эрүүл мэнд мал эмнэлгийн гэрчилгээ

НА 2511

2011.07.21.

41

Монгол Улсад экспортлох  хонь, ямааны  мэнд, мал эмнэлгийн гэрчилгээ

HA 2514

2011.06.21

42

Норвеги Улс

Норвеги Улсаас Монгол Улсад экспортлох үхрийн үрийн мал эмнэлгийн гэрчилгээ

NO-0011933

2015-05.

43

Англи Улс

Англи Улсаас Монгол Улсад экспортлох хонь, ямааны үрийн эрүүл мэндийн гэрчилгээ

7787-EHC

2015.07.08.

44

Нидерланд Улс

Нидерланд Улсаас Монгол Улсад экспортлох үржлийн үхрийн эрүүл мэндийн гэрчилгээ

MN 10/001

2014.09.09

 Нэмэлт: Монгол Улс нь 14 оронтой мал эмнэлгийн салбарт хамтран ажиллах 39 хэлэлцээр, санамж бичиг, протокол байгуулсан бол Гаалийн холбооны орнууд (ОХУ, Беларусь, Казахстан, Армени, Киргизстан) болон 15 улстай 42 гэрчилгээ, шаардлага, эрүүл мэндийн нөхцлийг харилцан тохиролцож мөрдөн ажиллаж байна.

 

Өнгөрсөн 2016 онд БНХАУ-тай 2 нэрийн протоколыг шинээр харилцан тохирсон бол Япон, Франц улстай тус бүр нэг нэг шаардлагыг тохиролцох ажлыг эхлүүлсэн байна.

Share
Сүүлд шинэчлэгдсэн ( 2017 оны 1-р сарын 20, Баасан гариг, 00:54 )
 
This folder doesn't exsits.

banner

banner


Та энд байна : Нүүр хуудас Мэдлэгийн сан Дүрэм, журам Монгол улсаас гадаад улс орнуудтай мал, амьтан тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнд тохиролцсон хэлэлцээр, санамж бичиг, мал эмнэлэг, ариун цэвэр, эрүүл мэндийн гэрчилгээ, нөхцлийн жагсаалт

Малч ухаан нэвтрүүлэг

Шүлхий өвчин, түүний эдийн засагт учруулах шууд болон шууд бус хохирол, тэмцэх арга хэмжээний дэлхий дахины чиг хандлага
Шүлхий өвчнөөр тайван бүс байгуулах үндэслэл, түүний нийгэм эдийн засгийн ач холбогдол
Шүлхийтэй тэмцэх сэргийлэх талаар Монгол улсын Засгийн газраас баримтлаж байгаа стратеги, үйл ажиллагааны хэрэгжилт Шүлхий өвчний оношлогоо, Монгол улс дахь оношлогооны чадавхи
 
Монгол улсын малын гавъяат эмч П.Доржсүрэн ЗГХА--МЭҮГ-ын ерөнхий эпидемилогич Ц.Пүрэвхүү ЗГХА--МЭҮГ-ын ерөнхий эпидемилогич Ц.Пүрэвхүү УМЭАЦТЛ-ын вируслогич эмч Ө.Гэрэлмаа