Мал эмнэлэг үржлийн газар

Хуулийн булан
Шүүлтүүр     Үзүүлэх # 
# Мэдээллийн гарчиг Зохиогч Үзсэн
1 МАЛЫН ГЕНЕТИК НӨӨЦИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙГ ХЭЛЭЛЦЭХЭЭР ДЭМЖЛЭЭ orgilbat 1008
2 ЭМ, ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ТУХАЙ (Шинэчилсэн найруулга) orgilbat 4000
3 ХИМИЙН ХОРТ БОЛОН АЮУЛТАЙ orgilbat 885
4 УРГАМАЛ ХАМГААЛЛЫН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ orgilbat 929
5 ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН ТУХАЙ orgilbat 934
6 ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ /шинэчилсэн найруулга/ orgilbat 5120
7 ГААЛИЙН ТУХАЙ шинэчилсэн найруулга orgilbat 1081
8 ГААЛИЙН ТАРИФ, ГААЛИЙН ТАТВАРЫН ТУХАЙ orgilbat 883
9 ӨРСӨЛДӨӨНИЙ ТУХАЙ (Шинэчилсэн найруулга) orgilbat 934
10 САНХҮҮГИЙН ТҮРЭЭС /ЛИЗИНГ/-ИЙН ТУХАЙ orgilbat 928
11 ОНЦГОЙ АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ orgilbat 848
12 ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУХАЙ orgilbat 639
13 ХОГ ХАЯГДЛЫН ТУХАЙ orgilbat 682
14 УЛСЫН ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖИЙН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ orgilbat 612
15 КОМПАНИЙН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ orgilbat 716
16 ТӨСВИЙН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ orgilbat 896
17 ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАРАЛТАЙ БАРАА, ТҮҮХИЙ ЭДИЙН БИРЖИЙН ТУХАЙ orgilbat 678
18 ЗЭЭЛИЙН БАТЛАН ДААЛТЫН САНГИЙН ТУХАЙ orgilbat 632
19 ХӨРС ХАМГААЛАХ, ЦӨЛЖИЛТӨӨС СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ orgilbat 1569
20 ОЙН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ orgilbat 707
21 АМЬТНЫ ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ orgilbat 703
22 МОНГОЛ УЛСЫН НЭГДСЭН ТӨСВИЙН 2013 ОНЫ ТӨСВИЙН ХҮРЭЭНИЙ МЭДЭГДЭЛ, 2014-2015 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨӨЛЛИЙН ТУХАЙ orgilbat 806
23 ЗАСГИЙН ГАЗРЫН БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ ТУХАЙ orgilbat 668
24 МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ ЗАСГИЙН ГАЗРЫН БҮТЦИЙН ТУХАЙ orgilbat 733
25 ХҮНСНИЙ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ orgilbat 682
26 ХҮНСНИЙ ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ orgilbat 654
27 МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ БА МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ ЭРХИЙН ТУХАЙ orgilbat 651
28 ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ orgilbat 632
29 НИЙТИЙН АЛБАНД НИЙТИЙН БОЛОН ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ, АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛИАС orgilbat 680
30 АВИЛГЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬ orgilbat 686
31 ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ – МАЛ ЭМНЭЛЭГ, ҮРЖЛИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ДАГУУ ДАГАЖ МӨРДӨХ ХУУЛИУД orgilbat 1240
 

banner

banner


Та энд байна : Нүүр хуудас Мэдлэгийн сан Хуулийн булан

Малч ухаан нэвтрүүлэг

Шүлхий өвчин, түүний эдийн засагт учруулах шууд болон шууд бус хохирол, тэмцэх арга хэмжээний дэлхий дахины чиг хандлага
Шүлхий өвчнөөр тайван бүс байгуулах үндэслэл, түүний нийгэм эдийн засгийн ач холбогдол
Шүлхийтэй тэмцэх сэргийлэх талаар Монгол улсын Засгийн газраас баримтлаж байгаа стратеги, үйл ажиллагааны хэрэгжилт Шүлхий өвчний оношлогоо, Монгол улс дахь оношлогооны чадавхи
 
Монгол улсын малын гавъяат эмч П.Доржсүрэн ЗГХА--МЭҮГ-ын ерөнхий эпидемилогич Ц.Пүрэвхүү ЗГХА--МЭҮГ-ын ерөнхий эпидемилогич Ц.Пүрэвхүү УМЭАЦТЛ-ын вируслогич эмч Ө.Гэрэлмаа