Мал эмнэлэг үржлийн газар

Хуулийн булан
Шүүлтүүр     Үзүүлэх # 
# Мэдээллийн гарчиг Зохиогч Үзсэн
1 МАЛЫН ГЕНЕТИК НӨӨЦИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙГ ХЭЛЭЛЦЭХЭЭР ДЭМЖЛЭЭ orgilbat 850
2 ЭМ, ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ТУХАЙ (Шинэчилсэн найруулга) orgilbat 3209
3 ХИМИЙН ХОРТ БОЛОН АЮУЛТАЙ orgilbat 747
4 УРГАМАЛ ХАМГААЛЛЫН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ orgilbat 787
5 ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН ТУХАЙ orgilbat 786
6 ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ /шинэчилсэн найруулга/ orgilbat 4149
7 ГААЛИЙН ТУХАЙ шинэчилсэн найруулга orgilbat 907
8 ГААЛИЙН ТАРИФ, ГААЛИЙН ТАТВАРЫН ТУХАЙ orgilbat 750
9 ӨРСӨЛДӨӨНИЙ ТУХАЙ (Шинэчилсэн найруулга) orgilbat 792
10 САНХҮҮГИЙН ТҮРЭЭС /ЛИЗИНГ/-ИЙН ТУХАЙ orgilbat 781
11 ОНЦГОЙ АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ orgilbat 714
12 ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУХАЙ orgilbat 553
13 ХОГ ХАЯГДЛЫН ТУХАЙ orgilbat 583
14 УЛСЫН ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖИЙН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ orgilbat 525
15 КОМПАНИЙН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ orgilbat 617
16 ТӨСВИЙН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ orgilbat 730
17 ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАРАЛТАЙ БАРАА, ТҮҮХИЙ ЭДИЙН БИРЖИЙН ТУХАЙ orgilbat 577
18 ЗЭЭЛИЙН БАТЛАН ДААЛТЫН САНГИЙН ТУХАЙ orgilbat 537
19 ХӨРС ХАМГААЛАХ, ЦӨЛЖИЛТӨӨС СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ orgilbat 1330
20 ОЙН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ orgilbat 599
21 АМЬТНЫ ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ orgilbat 593
22 МОНГОЛ УЛСЫН НЭГДСЭН ТӨСВИЙН 2013 ОНЫ ТӨСВИЙН ХҮРЭЭНИЙ МЭДЭГДЭЛ, 2014-2015 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨӨЛЛИЙН ТУХАЙ orgilbat 709
23 ЗАСГИЙН ГАЗРЫН БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ ТУХАЙ orgilbat 570
24 МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ ЗАСГИЙН ГАЗРЫН БҮТЦИЙН ТУХАЙ orgilbat 627
25 ХҮНСНИЙ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ orgilbat 585
26 ХҮНСНИЙ ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ orgilbat 556
27 МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ БА МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ ЭРХИЙН ТУХАЙ orgilbat 558
28 ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ orgilbat 547
29 НИЙТИЙН АЛБАНД НИЙТИЙН БОЛОН ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ, АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛИАС orgilbat 584
30 АВИЛГЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬ orgilbat 595
31 ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ – МАЛ ЭМНЭЛЭГ, ҮРЖЛИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ДАГУУ ДАГАЖ МӨРДӨХ ХУУЛИУД orgilbat 1121
 

banner

banner


Та энд байна : Нүүр хуудас Мэдлэгийн сан Хуулийн булан

Малч ухаан нэвтрүүлэг

Шүлхий өвчин, түүний эдийн засагт учруулах шууд болон шууд бус хохирол, тэмцэх арга хэмжээний дэлхий дахины чиг хандлага
Шүлхий өвчнөөр тайван бүс байгуулах үндэслэл, түүний нийгэм эдийн засгийн ач холбогдол
Шүлхийтэй тэмцэх сэргийлэх талаар Монгол улсын Засгийн газраас баримтлаж байгаа стратеги, үйл ажиллагааны хэрэгжилт Шүлхий өвчний оношлогоо, Монгол улс дахь оношлогооны чадавхи
 
Монгол улсын малын гавъяат эмч П.Доржсүрэн ЗГХА--МЭҮГ-ын ерөнхий эпидемилогич Ц.Пүрэвхүү ЗГХА--МЭҮГ-ын ерөнхий эпидемилогич Ц.Пүрэвхүү УМЭАЦТЛ-ын вируслогич эмч Ө.Гэрэлмаа