Мал эмнэлэг үржлийн газар

Удирдлагаас гаргаж буй шийдвэр
Шүүлтүүр     Үзүүлэх # 
# Мэдээллийн гарчиг Зохиогч Үзсэн
1 ТУШААЛ Б/14 orgilbat 1368
2 ТУШААЛ Б/13 orgilbat 1191
3 ТУШААЛ Б/12 orgilbat 1180
4 ТУШААЛ Б/11 orgilbat 1152
5 ТУШААЛ Б/10 orgilbat 1200
6 ТУШААЛ Б/09 orgilbat 1116
7 ТУШААЛ Б/08 orgilbat 1134
8 ТУШААЛ Б/07 orgilbat 1018
9 ТУШААЛ Б/06 orgilbat 1066
10 ТУШААЛ Б/05 orgilbat 1018
11 ТУШААЛ Б/04 orgilbat 710
12 ТУШААЛ А/23 orgilbat 814
13 ТУШААЛ А/22 orgilbat 741
14 ТУШААЛ А/21 orgilbat 684
15 ТУШААЛ А/20 orgilbat 730
16 ТУШААЛ А/19 orgilbat 751
17 ТУШААЛ А/18 orgilbat 712
18 ТУШААЛ А/17 orgilbat 751
19 ТУШААЛ А/16 orgilbat 756
20 ТУШААЛ А/15 orgilbat 788
21 ТУШААЛ А/14 orgilbat 705
22 ТУШААЛ А/13 orgilbat 729
23 ТУШААЛ А/12 orgilbat 724
24 ТУШААЛ А/11 orgilbat 769
25 ТУШААЛ А/10 orgilbat 712
26 ТУШААЛ А/09 orgilbat 713
27 ТУШААЛ А/08 orgilbat 747
28 ТУШААЛ А/07 orgilbat 772
29 ТУШААЛ А/06 orgilbat 743
30 ТУШААЛ А/05 orgilbat 725
31 ТУШААЛ А/04 orgilbat 762
32 ТУШААЛ Б/03 orgilbat 1380
33 ТУШААЛ Б/02 orgilbat 1225
34 ТУШААЛ Б/01 orgilbat 1226
35 ТУШААЛ А/03 orgilbat 1253
36 ТУШААЛ А/02 orgilbat 1246
37 ТУШААЛ А/01 orgilbat 1307
 

banner

banner


Та энд байна : Нүүр хуудас Ил тод байдал Удирдлагаас гаргаж буй шийдвэр

Малч ухаан нэвтрүүлэг

Шүлхий өвчин, түүний эдийн засагт учруулах шууд болон шууд бус хохирол, тэмцэх арга хэмжээний дэлхий дахины чиг хандлага
Шүлхий өвчнөөр тайван бүс байгуулах үндэслэл, түүний нийгэм эдийн засгийн ач холбогдол
Шүлхийтэй тэмцэх сэргийлэх талаар Монгол улсын Засгийн газраас баримтлаж байгаа стратеги, үйл ажиллагааны хэрэгжилт Шүлхий өвчний оношлогоо, Монгол улс дахь оношлогооны чадавхи
 
Монгол улсын малын гавъяат эмч П.Доржсүрэн ЗГХА--МЭҮГ-ын ерөнхий эпидемилогич Ц.Пүрэвхүү ЗГХА--МЭҮГ-ын ерөнхий эпидемилогич Ц.Пүрэвхүү УМЭАЦТЛ-ын вируслогич эмч Ө.Гэрэлмаа