Мал эмнэлэг үржлийн газар

Удирдлагаас гаргаж буй шийдвэр
Шүүлтүүр     Үзүүлэх # 
# Мэдээллийн гарчиг Зохиогч Үзсэн
1 ТУШААЛ Б/14 orgilbat 1248
2 ТУШААЛ Б/13 orgilbat 1077
3 ТУШААЛ Б/12 orgilbat 1046
4 ТУШААЛ Б/11 orgilbat 1021
5 ТУШААЛ Б/10 orgilbat 1083
6 ТУШААЛ Б/09 orgilbat 1003
7 ТУШААЛ Б/08 orgilbat 1028
8 ТУШААЛ Б/07 orgilbat 926
9 ТУШААЛ Б/06 orgilbat 939
10 ТУШААЛ Б/05 orgilbat 916
11 ТУШААЛ Б/04 orgilbat 639
12 ТУШААЛ А/23 orgilbat 722
13 ТУШААЛ А/22 orgilbat 668
14 ТУШААЛ А/21 orgilbat 612
15 ТУШААЛ А/20 orgilbat 650
16 ТУШААЛ А/19 orgilbat 685
17 ТУШААЛ А/18 orgilbat 648
18 ТУШААЛ А/17 orgilbat 662
19 ТУШААЛ А/16 orgilbat 690
20 ТУШААЛ А/15 orgilbat 705
21 ТУШААЛ А/14 orgilbat 638
22 ТУШААЛ А/13 orgilbat 658
23 ТУШААЛ А/12 orgilbat 661
24 ТУШААЛ А/11 orgilbat 701
25 ТУШААЛ А/10 orgilbat 618
26 ТУШААЛ А/09 orgilbat 653
27 ТУШААЛ А/08 orgilbat 662
28 ТУШААЛ А/07 orgilbat 680
29 ТУШААЛ А/06 orgilbat 640
30 ТУШААЛ А/05 orgilbat 639
31 ТУШААЛ А/04 orgilbat 656
32 ТУШААЛ Б/03 orgilbat 1291
33 ТУШААЛ Б/02 orgilbat 1133
34 ТУШААЛ Б/01 orgilbat 1143
35 ТУШААЛ А/03 orgilbat 1155
36 ТУШААЛ А/02 orgilbat 1164
37 ТУШААЛ А/01 orgilbat 1215
 
banner
banner

Та энд байна : Нүүр хуудас Ил тод байдал Удирдлагаас гаргаж буй шийдвэр

Малч ухаан нэвтрүүлэг

Шүлхий өвчин, түүний эдийн засагт учруулах шууд болон шууд бус хохирол, тэмцэх арга хэмжээний дэлхий дахины чиг хандлага
Шүлхий өвчнөөр тайван бүс байгуулах үндэслэл, түүний нийгэм эдийн засгийн ач холбогдол
Шүлхийтэй тэмцэх сэргийлэх талаар Монгол улсын Засгийн газраас баримтлаж байгаа стратеги, үйл ажиллагааны хэрэгжилт Шүлхий өвчний оношлогоо, Монгол улс дахь оношлогооны чадавхи
 
Монгол улсын малын гавъяат эмч П.Доржсүрэн ЗГХА--МЭҮГ-ын ерөнхий эпидемилогич Ц.Пүрэвхүү ЗГХА--МЭҮГ-ын ерөнхий эпидемилогич Ц.Пүрэвхүү УМЭАЦТЛ-ын вируслогич эмч Ө.Гэрэлмаа