Мал эмнэлэг үржлийн газар

Удирдлагаас гаргаж буй шийдвэр
Шүүлтүүр     Үзүүлэх # 
# Мэдээллийн гарчиг Зохиогч Үзсэн
1 ТУШААЛ Б/14 orgilbat 1302
2 ТУШААЛ Б/13 orgilbat 1139
3 ТУШААЛ Б/12 orgilbat 1100
4 ТУШААЛ Б/11 orgilbat 1081
5 ТУШААЛ Б/10 orgilbat 1146
6 ТУШААЛ Б/09 orgilbat 1052
7 ТУШААЛ Б/08 orgilbat 1071
8 ТУШААЛ Б/07 orgilbat 966
9 ТУШААЛ Б/06 orgilbat 1003
10 ТУШААЛ Б/05 orgilbat 970
11 ТУШААЛ Б/04 orgilbat 672
12 ТУШААЛ А/23 orgilbat 765
13 ТУШААЛ А/22 orgilbat 702
14 ТУШААЛ А/21 orgilbat 646
15 ТУШААЛ А/20 orgilbat 689
16 ТУШААЛ А/19 orgilbat 710
17 ТУШААЛ А/18 orgilbat 681
18 ТУШААЛ А/17 orgilbat 696
19 ТУШААЛ А/16 orgilbat 725
20 ТУШААЛ А/15 orgilbat 739
21 ТУШААЛ А/14 orgilbat 665
22 ТУШААЛ А/13 orgilbat 688
23 ТУШААЛ А/12 orgilbat 692
24 ТУШААЛ А/11 orgilbat 735
25 ТУШААЛ А/10 orgilbat 653
26 ТУШААЛ А/09 orgilbat 682
27 ТУШААЛ А/08 orgilbat 693
28 ТУШААЛ А/07 orgilbat 724
29 ТУШААЛ А/06 orgilbat 689
30 ТУШААЛ А/05 orgilbat 681
31 ТУШААЛ А/04 orgilbat 703
32 ТУШААЛ Б/03 orgilbat 1337
33 ТУШААЛ Б/02 orgilbat 1176
34 ТУШААЛ Б/01 orgilbat 1184
35 ТУШААЛ А/03 orgilbat 1204
36 ТУШААЛ А/02 orgilbat 1205
37 ТУШААЛ А/01 orgilbat 1258
 

banner

banner


Та энд байна : Нүүр хуудас Ил тод байдал Удирдлагаас гаргаж буй шийдвэр

Малч ухаан нэвтрүүлэг

Шүлхий өвчин, түүний эдийн засагт учруулах шууд болон шууд бус хохирол, тэмцэх арга хэмжээний дэлхий дахины чиг хандлага
Шүлхий өвчнөөр тайван бүс байгуулах үндэслэл, түүний нийгэм эдийн засгийн ач холбогдол
Шүлхийтэй тэмцэх сэргийлэх талаар Монгол улсын Засгийн газраас баримтлаж байгаа стратеги, үйл ажиллагааны хэрэгжилт Шүлхий өвчний оношлогоо, Монгол улс дахь оношлогооны чадавхи
 
Монгол улсын малын гавъяат эмч П.Доржсүрэн ЗГХА--МЭҮГ-ын ерөнхий эпидемилогич Ц.Пүрэвхүү ЗГХА--МЭҮГ-ын ерөнхий эпидемилогич Ц.Пүрэвхүү УМЭАЦТЛ-ын вируслогич эмч Ө.Гэрэлмаа