Мал эмнэлэг үржлийн газар

Удирдлагаас гаргаж буй шийдвэр
Шүүлтүүр     Үзүүлэх # 
# Мэдээллийн гарчиг Зохиогч Үзсэн
1 ТУШААЛ Б/14 orgilbat 1554
2 ТУШААЛ Б/13 orgilbat 1369
3 ТУШААЛ Б/12 orgilbat 1362
4 ТУШААЛ Б/11 orgilbat 1311
5 ТУШААЛ Б/10 orgilbat 1373
6 ТУШААЛ Б/09 orgilbat 1268
7 ТУШААЛ Б/08 orgilbat 1296
8 ТУШААЛ Б/07 orgilbat 1169
9 ТУШААЛ Б/06 orgilbat 1229
10 ТУШААЛ Б/05 orgilbat 1175
11 ТУШААЛ Б/04 orgilbat 819
12 ТУШААЛ А/23 orgilbat 916
13 ТУШААЛ А/22 orgilbat 862
14 ТУШААЛ А/21 orgilbat 801
15 ТУШААЛ А/20 orgilbat 837
16 ТУШААЛ А/19 orgilbat 865
17 ТУШААЛ А/18 orgilbat 817
18 ТУШААЛ А/17 orgilbat 887
19 ТУШААЛ А/16 orgilbat 863
20 ТУШААЛ А/15 orgilbat 908
21 ТУШААЛ А/14 orgilbat 823
22 ТУШААЛ А/13 orgilbat 855
23 ТУШААЛ А/12 orgilbat 823
24 ТУШААЛ А/11 orgilbat 886
25 ТУШААЛ А/10 orgilbat 830
26 ТУШААЛ А/09 orgilbat 836
27 ТУШААЛ А/08 orgilbat 883
28 ТУШААЛ А/07 orgilbat 903
29 ТУШААЛ А/06 orgilbat 869
30 ТУШААЛ А/05 orgilbat 846
31 ТУШААЛ А/04 orgilbat 890
32 ТУШААЛ Б/03 orgilbat 1518
33 ТУШААЛ Б/02 orgilbat 1344
34 ТУШААЛ Б/01 orgilbat 1367
35 ТУШААЛ А/03 orgilbat 1406
36 ТУШААЛ А/02 orgilbat 1385
37 ТУШААЛ А/01 orgilbat 1430
 
This folder doesn't exsits.

banner

banner


Та энд байна : Нүүр хуудас Ил тод байдал Удирдлагаас гаргаж буй шийдвэр

Малч ухаан нэвтрүүлэг

Шүлхий өвчин, түүний эдийн засагт учруулах шууд болон шууд бус хохирол, тэмцэх арга хэмжээний дэлхий дахины чиг хандлага
Шүлхий өвчнөөр тайван бүс байгуулах үндэслэл, түүний нийгэм эдийн засгийн ач холбогдол
Шүлхийтэй тэмцэх сэргийлэх талаар Монгол улсын Засгийн газраас баримтлаж байгаа стратеги, үйл ажиллагааны хэрэгжилт Шүлхий өвчний оношлогоо, Монгол улс дахь оношлогооны чадавхи
 
Монгол улсын малын гавъяат эмч П.Доржсүрэн ЗГХА--МЭҮГ-ын ерөнхий эпидемилогич Ц.Пүрэвхүү ЗГХА--МЭҮГ-ын ерөнхий эпидемилогич Ц.Пүрэвхүү УМЭАЦТЛ-ын вируслогич эмч Ө.Гэрэлмаа