Мал эмнэлэг үржлийн газар

Мал эмнэлгийн алба

Тус алба нь газрын үйл ажиллагааны хүрээнд аймаг, нийслэлийн 22 мал эмнэлгийн алба, сум дүүрэгт ажил үйлчилгээ эрхлэж буй хувийн хэвшлийн 773 нэгжийг мэргэжил арга зүйн удирдлагаар ханган:

-        “Малын эрүүл мэнд, удмын санг хамгаалах тухай” хууль

-       “Төрөөс хүнс, хөдөө аж ахуйн талаар баримтлах” бодлого

-       “Монгол мал” хөтөлбөр

-       “Малын эрүүл мэнд” үндэсний хөтөлбөр

-       Төрөөс малчдын талаах баримтлах бодлого

Зэрэг хууль, бодлого, хөтөлбөр, төслүүдийг хэрэгжүүлж, жилд давхардсан тоогоор 48-54 сая малыг хамруулан эмчлэн сэргийлэх, эрүүлжүүлэх мал эмнэлгийн арга хэмжээг удирдан зохион байгуулж байна.
This folder doesn't exsits.

banner

banner


Та энд байна : Нүүр хуудас Танилцуулага Мал эмнэлгийн алба

Малч ухаан нэвтрүүлэг

Шүлхий өвчин, түүний эдийн засагт учруулах шууд болон шууд бус хохирол, тэмцэх арга хэмжээний дэлхий дахины чиг хандлага
Шүлхий өвчнөөр тайван бүс байгуулах үндэслэл, түүний нийгэм эдийн засгийн ач холбогдол
Шүлхийтэй тэмцэх сэргийлэх талаар Монгол улсын Засгийн газраас баримтлаж байгаа стратеги, үйл ажиллагааны хэрэгжилт Шүлхий өвчний оношлогоо, Монгол улс дахь оношлогооны чадавхи
 
Монгол улсын малын гавъяат эмч П.Доржсүрэн ЗГХА--МЭҮГ-ын ерөнхий эпидемилогич Ц.Пүрэвхүү ЗГХА--МЭҮГ-ын ерөнхий эпидемилогич Ц.Пүрэвхүү УМЭАЦТЛ-ын вируслогич эмч Ө.Гэрэлмаа